top of page
התמודדות במצבים קשים 1200-628.png

התמודדות במצבים קשים ופיתוח חוסן עצמי

יום שלישי 17.10.23:
בשעה 10:00- הרצאה המיועדת לאזרחים וותיקים
בשעה 20:00 - הרצאה להורים וילדים

לכניסה לזום בשעה 10:00 אזרחים וותיקים לחצו כאן
לכניסה לזום בשעה 20:00 הורים וילדים לחצו כאן
bottom of page