top of page

בכל יום מימי החנוכה
יעלה כאן סרטון להורים של מיכל דליות ומשימה
שמטרתה להגדיל את האור המשפחתי (המשימות מתאימות לילדים מגיל רך ועד יסודי. בכל משימה יש התייחסות גם למתבגרים).

את תוצרי המשימות נשמח אם תעלו
​​​​​​​לאינסטגרם של קהילת ההורים @horim.holon​​​​​​​

משימה ראשונה - צנצנת של נחת

משימה שנייה - חצי הכוס המלאה

משימה שלישית - מודה אני

משימה חמישית - משחק מסלול

משימה שישית - תיבת אוצר

משימה שביעית - טקס האוסקר

bottom of page